Emile Weesie

Emile Weesie is als netwerkadviseur geassocieerd aan K2E Consultancy BV

Emile Weesie is afgestudeerd aan de TU Delft (Geodesie) en heeft zich vervolgens gespecialiseerd op het gebied van organisatieadvies en informatievoorziening. Emile werkt sinds 1994 als organisatieadviseur op het gebied van (bestuurlijke) informatievoorziening, met speciale aandacht voor de proceskant. De eerste 5 jaar in dienst van het Kadaster en vervolgens ruim 8 jaar bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. In 2007 is hij vanuit zijn eigen bureau Weesie Organisatieadvies gaan werken. Emile is initiatiefnemer van Yin in Yang en krachtvanzelf.nl (persoonlijke- en teameffectiviteit). Hij is als netwerkadviseur geassocieerd aan K2E Consultancy BV.

Emile is in staat om mensen het beste van zichzelf te laten geven en ze verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun inbreng in het werk. Hij kan zich goed inleven in mensen en met veel mensen op voet van gelijkheid communiceren. Emile is een betrokken en gemotiveerde adviseur, die schouder aan schouder met de opdrachtgever vanuit draagvlak een hoog niveau van kwaliteit weet te bereiken.

Emile is een betrokken en gemotiveerde adviseur, die schouder aan schouder met de opdrachtgever vanuit draagvlak een hoog niveau van kwaliteit weet te bereiken. Hij is te typeren als politiek-bestuurlijk sensitief, benaderbaar, communicatief sterk en helder, functioneel confronterend. Emile heeft hij affiniteit met strategische benadering van informatievoorziening in de brede zin van het woord, en dan vooral voor de overheidssector. In een rol als begeleider van harmonisatietrajecten in ketens komt hij goed tot zijn recht.

E-mail: emile.weesie@k2e.nl

Kwaliteiten en Ervaring