Jan Derksen

Jan Derksen is als Auditor en Projectmanager verbonden aan K2E Consultancy BV

Jan is een ervaren project- en programmamanager. Hij heeft veelal gewerkt op het raakvlak van ICT en organisatieveranderingen, zoals (ERP) pakketimplementaties en procesverbeteringstrajecten. Daarnaast begeleidt, adviseert, en audit Jan (ICT-) projecten en programma’s. Jan is docent Projectmatig Werken en Prince2 geweest.

Zelf hanteert hij een pragmatische aanpak waarbij samenwerken en het elkaar informeren de kernpunten zijn.

Als lead auditor voert Jan ISO9001 certificatieaudits uit bij organisaties en begeleidt hij andere organisaties om ISO9001 te implementeren. Hij gebruikt daarbij de praktijk als uitgangspunt en niet de norm.

Hij is goed bekend met het invoeren van de AVG o.a. als coördinator privacy en door het uitvoeren van interne privacy audits.

Hij heeft een brede ervaring bij woningcorporaties, gemeenten, ministeries, vervoersbedrijven, industrie, en zakelijke en financiële dienstverlening en is daardoor goed in staat zich snel in te werken in de wereld van de klant. De opgedane kennis en competenties zet Jan in bij trajecten op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendige organisaties.

E-mail: info@k2e.nl

Kwaliteiten en ervaring