Opdrachtgevers & referenties

K2E Consultancy heeft ervaring op het gebied van Informatietechnologie, Informatiemanagement, Logistiek, Keteninformatievoorziening, Bedrijfsvoering, Kinderbescherming, Sociale diensten en Sociale Verzekeringen, Maakindustrie en productiebedrijven, Offshore, Geodesie, Civiele ingenieursdiensten, Ruimtelijke informatievoorziening, Afvalverwerking. Milieu en omgevingsmanagement, Duurzaamheid, Mobiliteitsbedrijven, Circulaire economie, Monumentenzorg, Archeologie, en Outsourcing.

Opdrachtgevers

Vanaf 2000 hebben consultants van K2E Consultancy – al dan niet via Twynstra Gudde – vele opdrachten uitgevoerd voor vele opdrachtgevers.

Publieke sector: Enexis Netbeheer, Alliander, gemeente Utrecht i.s.m. de G4-steden, gemeente Almere, gemeente Nijkerk, gemeente Westland, gemeente Heerlen, Ministerie van Defensie, de Raad voor de Kinderbescherming, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Rijkswaterstaat, het Zorginstituut,, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Groningen, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Overheidscoöperatie Wigo4it U.A., Landelijke programma Modernisering GBA, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, DCMR Rotterdam.

Private sector: Comfoor BV, Enpuls BV, Coöperatie MiddenBrabantGlas U.A., Emma Holding BV, Huisman Equipment BV, Scaldis Marine Contractors, Emma Safety Footwear BV, Mobility Mixx BV (Leaseplan), Cordence Worldwide, Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV) en Universiteit Maastricht.

De opdrachten die K2E Consultancy uitvoert hebben altijd te maken met:

  • Strategie- en Haalbaarheidsonderzoeken
  • Reviews en Audits
  • Uitvoeren van Programma’s en Projecten
  • Programma- en projectmanagement trainingen
  • Management Consultancy: Proces, Organisatie, Kwaliteit
  • Programma’s van Eisen, Selecteren en Contracteren