Duurzaamheid: de circulaire economie

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer keten-samenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Circulair ondernemen betekent een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling.

In 2002 kwam K2E Consultancy al met een onderzoek naar beleidsvarianten voor de “reverse logistieke” verwerking van tapijtafval uitgevoerd in opdracht voor het Ministerie van VROM

In de circulaire economie kijk je naar de hele levensduur van een product. Niet alleen: wat doe je als het product afgeschreven is, maar ook: hoe kun je iets op zo’n manier ontwerpen dat de grondstoffen steeds opnieuw, zonder verlies van kwaliteit, ingezet kunnen worden? Daarnaast denken circulaire ondernemers na over hoe zij grondstoffen na gebruik door anderen weer terugkrijgen. Hier horen nieuwe business- en verdienmodellen bij en andere vormen van ketensamenwerking.

De hoofdingrediënten voor de circulaire transitie van producten bestaan uit het circulair maken van de producten, inclusief de logistieke en retour logistieke ketens, het verduurzamen van het productieproces en de organisatie, het digitaliseren van de productiewijze en informatievoorziening rondom de circulaire producten. En ‘last but not least’ het samenwerken met partners en dealers in afzetkanalen. Alleen door een gezamenlijk aanpak kan een circulair product levensvatbaar worden.