Digitale transformatie

Digitale transformatie is het proces van organisaties, om de mogelijkheden van toenemende digitalisering en de daarbij horende informatievoorziening in te zetten, om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie. Één, waarbij de klant centraal staat gedurende de gehele interactie en waardoor een duurzame bijdrage kan worden geleverd aan mens en maatschappij.

De digitale transformatie is tevens een proces om, met de inzet van digitale middelen en informatiemanagement, de bedrijfsvoering doorlopend te vernieuwen en te verbeteren

Ook binnen gemeenten is de digitale transformatie doorgedrongen tot het primaire proces: informatie-gestuurd werken, waarbij snelle toegankelijkheid en uitwisseling van informatie steeds belangrijker wordt en waarbij dossiers digitaal integraal worden samengesteld door samenwerkingspartners, bewoners én bedrijven. Hierbij heeft de overheid te maken met een overgang naar andere manieren van organiseren en andere businessmodellen, waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen.

Digitale transformatie is een integrale bedrijfs-transformatie, die vraagt om toekomstbestendige strategie en primair proces om de ‘klant van morgen’ te kunnen dienen. De digitale transformatie gaat verder dan alleen digitale kanalen toevoegen aan de marketingafdeling of het digitaliseren van productieprocessen. Digitale toepassingen toevoegen aan het bestaande businessmodel is niet hetzelfde als het echt eigen maken van digitaal denken en handelen vanuit de kern van een organisatie. Er bestaan geen uniforme blauwdrukken van een digitale organisatie. Voor elk organisatie(onderdeel) zijn de impact, kansen en bedreigingen anders.

Het succes van digitale transformatie bij een organisatie is voor een groot deel afhankelijk van menselijke aspecten. Voor een volledige digitale transformatie moeten organisaties een radicale verandering doormaken, oude structuren en gewoontes loslaten en op een nieuwe manier gaan werken. Digitale ontwikkelingen en hulpmiddelen jagen deze ontwikkeling aan en maken dit mogelijk. De mensen, die samen de organisatie vormen, geven de digitale transformatie vorm door op een slimme manier gebruik te maken van beschikbare technologie én door zelf mee te gaan in de verandering.

K2E Consultancy ondersteunt uw organisatie bij het opzetten van strategieën, aanpakken en werkwijzen om – stapsgewijs – richting en uitvoering te geven aan de digitale transformatie binnen uw organisatie.

Eugène-Emile Kuis