Duurzaamheid: de energie­transitie

Energietransitie is een langdurig proces binnen het brede palet van verduurzaming. Bij de energietransitie gaat het met name over structurele veranderingen in energieopwekking en in energiegebruik / -verbruik. Deze veranderingen betreffen onder andere de overgang van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen. Het beleidsdoel daarbij is door de internationale gemeenschap neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

De energietransitie zal ons niet alleen veel banen verschaffen, maar wordt ook gezien als aanjager van innovatie. De overgang naar een duurzame energievoorziening vraagt om nieuwe oplossingen. Decentrale duurzame energie, energiebesparing, wonen zonder aardgas, een infrastructuur voor elektrisch vervoer en meer sturing van de elektriciteitsvraag zijn daarbij de centrale thema’s.

Het is een complexe opgave, die alleen kan worden gerealiseerd door samenwerking tussen gemeenten, netbeheerders, het bedrijfsleven en lokale energie initiatieven. Verduurzaming van de gebouwde omgeving leidt tot het ontstaan van energiecoöperaties op lokaal niveau. Energiecoöperaties zijn samenwerkingsverbanden van een groep bewoners die vaak als doel hebben de energievoorziening van een wijk te verduurzamen. Daarmee vervullen zij een belangrijke rol in de samenleving.

De beschikbaarheid van techniek is niet het probleem. Technieken om stroom op te wekken, zijn toegankelijk voor iedereen. Als een gemeenschap de ambitie heeft om volledig zelfvoorzienend te worden, zou dat moeten kunnen. Eén van de grote uitdagingen van de energietransitie is verwarming. In Nederland gebruiken we hiervoor aardgas. Koken op gas kan eenvoudig worden vervangen door een keramische of inductiekookplaat, maar de energiebron voor verwarming in huis vervangen door duurzame energiebronnen is lastiger.

Het programma ‘Hedikhuizen Duurzaam’ staat voor zelf duurzame elektriciteit en warmte opwekken; in eigen beheer opslaan, te transporteren en te distribueren.

K2E Consultancy

Bedrijven moeten gaan nadenken en zich gaan voorbereiden op de omslag naar duurzame energie. Dit begint met bewustwording van de noodzaak en urgentie van de energietransitie. Om de omslag naar duurzame energie te maken, moeten we niet alleen nieuwe technologische oplossingen ontwikkelen, maar ook intensiever met elkaar en de overheid samenwerken. De uitdaging is zo groot dat we die alleen maar samen kunnen aangaan.