Cases

K2E Consultancy werkt

K2E Consultancy voelt zich uitstekend thuis in complexe trajecten met veel stakeholders en het schakelen tussen strategie en praktische uitvoering. Onze managementtrajecten staan vaak in het teken van kwartiermaken/programmamanagement met oog voor proces, organisatie en kwaliteit. Onze consultancytrajecten richten zich meestal op strategie- en haalbaarheidsonderzoeken.

Duurzaamheidsprogramma met innovatieve circulaire projectontwikkeling

Opdrachtgever: Emma Safety Footwear BV, Bunde

Functie: Strategieontwikkelaar, Kwartiermaker Duurzaamheid, Portfoliomanagement

Thema: Circulaire economie, Duurzaamheid

Beschrijving:

Het initiëren en lanceren van het duurzaamheidsprogramma ‘Sustainable Emma’, waaronder de introductie van innovatieve circulaire productontwikkeling, het implementeren van een materialenpaspoort, het integreren van CSR (Corporate Social Responsibility) in de supply chain en het opstarten van een retour-logistiek proces bij Emma Safety Footwear met een externe partner. Daarnaast hebben wij het projectportfolio beheerd en de afdelingen productmanagement en marketing begeleid en gecoached bij diverse projecten op het gebied van duurzaamheid om deze succesvol te kunnen realiseren en op eigen kracht voort te zetten.

Advisering duurzaamheidsstrategie

Opdrachtgever: Comfoor BV, Doetinchem

Functie: Strategieontwikkelaar

Thema: Circulaire economie, Duurzaamheid

Beschrijving:

Het oprichten van het duurzaamheidsprogramma ‘Comfoor Circulair’, met als doel het bevorderen van circulaire productontwikkeling binnen Comfoor / Pluggerz. Dit initiatief omvatte onder andere de implementatie van materialenpaspoorten en de integratie van Corporate Social Responsibility (CSR) in de supply chain. Het programma werd na 3 jaar door ons opnieuw beoordeeld en herijkt om de voortgang en relevantie te waarborgen.

Van RES1.0 naar regionaal Uitvoeringsprogramma RES

Opdrachtgever: RES regio Noord- en Midden Limburg, Venlo

Functie: Technisch programmamanager & Strategisch adviseur

Thema: Duurzaamheid, Energietransitie

Beschrijving:

Van het begeleiden van het proces om te komen tot een RES 1.0 tot het ontwikkelen van een afwegingskader voor Grootschalige Duurzame Opwek in samenwerking met 17 verschillende partijen, dat inmiddels is overgenomen door meerdere RES-regio’s. Daarnaast kregen wij de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2022-2023 voor de RES in Noord- en Midden Limburg. Als leidinggevende hield K2E Consultancy toezicht op de voortgang van verschillende RES-projecten, waaronder Duurzame Opwekking, Landschappelijke Inrichting, Participatie, Warmtetransitie en Energiebesparing.

De aanpak van K2E Consultancy heeft ons geholpen om op te bloeien en vooruitgang te boeken bij het zelfvoorzienend maken van de energievoorziening in onze gemeenschap. Frank Cooler - Voorzitter Energiecoöperatie Hedikhuizen Duurzaam