Toekomstbestendigheid

Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

‘Zelfregie en samenwerking’ lijken op het eerste gezicht tegenstrijdig, maar ze zijn beide kenmerkend voor organisaties en omgevingen die zich voorbereiden op de toekomst.

Toekomstbestendige organisaties anticiperen op wat er op hen afkomt. Hun strategie is gebaseerd op een voorwaartse visie, waarbij ze zich richten op trends, het grijpen van kansen, rekening houden met onzekerheden en zelfs disruptieve verrassingen verwelkomen. Het gaat daarbij niet alleen over technologie, maar ook juist over de manier waarop binnen en buiten de organisatie wordt samengewerkt. Zonder sociale innovatie kan bijvoorbeeld een digitale transformatie niet slagen; uiteindelijk zijn het de mensen die bepalen of een organisatie kan uitgroeien tot een toekomstbestendig instituut.

Multidisciplinaire teams

Toekomstbestendigheid vraagt dat organisaties en hun werkmethoden anders worden ingericht. De opkomst van flexibele, toekomstbestendige organisaties gaat gepaard met de afname van traditionele hiërarchische structuren. Er wordt niet langer gewerkt vanuit afzonderlijke afdelingen met strikt gedefinieerde taken en verantwoordelijkheden, maar er wordt ingezet op multidisciplinaire (zelfsturende) teams, waarin naast vertegenwoordigers van de business ook IT-specialisten, financiële experts en andere stakeholders en gebruikers vertegenwoordigd zijn.

Kenmerkend voor wendbare, toekomstbestendige organisaties is dat medewerkers een gemeenschappelijk doel nastreven en een langetermijnvisie delen, met begrip voor de context en prioriteiten. Men schuwt het nemen van risico’s niet en wordt niet enkel beoordeeld op resultaten, maar op het behalen van gestelde doelen.

Opzetten exploitatie- en beheerorganisatie
 Glasvezelcoöperatie

Opdrachtgever: Midden-BrabantGlas, Berkel-Enschot

Functie: Strategieontwikkelaar, Bestuurslid

Thema: Digitale transformatie, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Beschrijving:

Midden-BrabantGlas is een regionale uitvoeringsorganisatie met een eigen vermogen van meer dan 18 miljoen euro aan glasvezelinfrastructuur en ledenbestand van 4500 personen. K2E Consultancy heeft succesvol een volledig gedigitaliseerde en uitbestede exploitatie- en beheerorganisatie voor de coöperatie Midden-BrabantGlas opgezet en afgerond, inclusief de ontwikkeling van een Handboek beheerorganisatie.

Oprichter en bestuurslid energiecoöperatie

Opdrachtgever: Energiecoöperatie Hedikhuizen Duurzaam U.A., Heusden

Functie: Strategieontwikkelaar, Programmamanager, Bestuurslid

Thema: Energietransitie, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Media: Warmtenet Hedikhuizen: we trekken hier samen ons eigen plan

Beschrijving:

Een van de medeoprichters achter en communicator binnen Hedikhuizen Duurzaam, een initiatief dat via burgerparticipatie samenwerkt met de gemeente Heusden. Hedikhuizen Duurzaam streeft ernaar zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te zijn op het gebied van de energievoorziening door het installeren van zonnepanelen op daken en wateroppervlakten, evenals de implementatie van een warmtenet.

Meer cases

Eugène van K2E Consultancy is een uitstekende communicator zowel binnen onze organisatie als met de gemeente en andere belanghebbenden. De bewustwording over duurzaamheid en energietransitie zijn vergoot door zijn inspanning en hebben een blijvende impact op onze gemeenschap. Frank Cooler - Voorzitter Energiecoöperatie Hedikhuizen Duurzaam (2017-2023)