Cases

K2E Consultancy werkt

K2E Consultancy voelt zich uitstekend thuis in complexe trajecten met veel stakeholders en het schakelen tussen strategie en praktische uitvoering. Onze managementtrajecten staan vaak in het teken van kwartiermaken/programmamanagement met oog voor proces, organisatie en kwaliteit. Onze consultancytrajecten richten zich meestal op strategie- en haalbaarheidsonderzoeken.

Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) regio Foodvalley

Opdrachtgever: VNO-NCW (penvoerder)

Functie: Lid van het (aansturende) Kernteam FOV, LTO-Noord en VNO-NCW

Thema: Energietransitie, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Media: De rol van het REB Regio Foodvalley bij de energietransitie, Samenwerken aan de Energietransitie

Beschrijving:

Het aanjagen en opstarten van collectieve energietransitie projecten op bedrijventerreinen en in agrarische clusters in regio Foodvalley met daarbij – waar mogelijk – inzetten van slimme oplossingen om netcongestie te omzeilen door de ontwikkeling van Small Energy Hubs voor bijvoorbeeld bedrijvenclusters.

Realiseren duurzame en circulaire fabriek

Opdrachtgever: Emma Safety Footwear BV, Kerkrade

Functie: Kwartiermaker / Projectmanager (eindverantwoordelijk)

Thema: Circulaire economie, Duurzaamheid, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Media: Alle-medewerkers-emma-onder-een-dak, Startschot-gelost-voor-eerste-zonnepanelenveld-parkstad

Beschrijving:

Het opzetten van de geheel nieuwe en duurzame ‘all-electric’ fabriekslocatie, met speciale aandacht voor het verduurzamen van logistieke en productieprocessen, logistieke systemen, transportafhandeling, inrichting van nieuwe productiehallen, aanschaf en implementatie van moderne productiemiddelen, en het verbeteren van informatiemanagement en managementsturing. Inclusief het op gang brengen van een samenwerking tussen de organisatie en gemeente om circa 8200 zonnepanelen te kunnen plaatsen op het dak en terrein van de nieuwe locatie.

Oprichter en bestuurslid energiecoöperatie

Opdrachtgever: Energiecoöperatie Hedikhuizen Duurzaam U.A., Heusden

Functie: Strategieontwikkelaar, Programmamanager, Bestuurslid

Thema: Energietransitie, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Media: Warmtenet Hedikhuizen: we trekken hier samen ons eigen plan

Beschrijving:

Een van de medeoprichters achter en communicator binnen Hedikhuizen Duurzaam, een initiatief dat via burgerparticipatie samenwerkt met de gemeente Heusden. Hedikhuizen Duurzaam streeft ernaar zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te zijn op het gebied van de energievoorziening door het installeren van zonnepanelen op daken en wateroppervlakten, evenals de implementatie van een warmtenet.

Opzetten exploitatie- en beheerorganisatie
 Glasvezelcoöperatie

Opdrachtgever: Midden-BrabantGlas, Berkel-Enschot

Functie: Strategieontwikkelaar, Bestuurslid

Thema: Digitale transformatie, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Beschrijving:

Midden-BrabantGlas is een regionale uitvoeringsorganisatie met een eigen vermogen van meer dan 18 miljoen euro aan glasvezelinfrastructuur en ledenbestand van 4500 personen. K2E Consultancy heeft succesvol een volledig gedigitaliseerde en uitbestede exploitatie- en beheerorganisatie voor de coöperatie Midden-BrabantGlas opgezet en afgerond, inclusief de ontwikkeling van een Handboek beheerorganisatie.

De aanpak van K2E Consultancy heeft ons geholpen om op te bloeien en vooruitgang te boeken bij het zelfvoorzienend maken van de energievoorziening in onze gemeenschap. Frank Cooler - Voorzitter Energiecoöperatie Hedikhuizen Duurzaam