Circulaire economie

In een circulaire economie draait alles om het hergebruik van producten en materialen, waarbij de waarde van grondstoffen behouden blijft. Dit biedt tal van mogelijkheden voor ondernemers, zoals het stimuleren van samenwerking in de toeleveringsketen, het bevorderen van innovatie, het verminderen van grondstoffenverbruik en het minimaliseren van afval.

Volledige levensloop in beeld

Circulair ondernemen vertegenwoordigt een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling. Zo wordt er gekeken naar de volledige levenscyclus van een product. Dit betekent niet alleen nadenken over wat te doen wanneer het product niet meer bruikbaar is, maar ook hoe producten zo ontworpen kunnen worden dat de grondstoffen steeds opnieuw kunnen worden ingezet zonder verlies van kwaliteit. Bovendien onderzoeken circulaire ondernemers hoe ze na gebruik grondstoffen weer kunnen terugwinnen, wat nieuwe zakelijke en verdienmodellen en andere vormen van samenwerking met zich meebrengt

De belangrijkste elementen voor de transitie naar circulariteit, omvat het circulair maken van producten, inclusief het optimaliseren van logistieke en retourprocessen, het verduurzamen van productieprocessen en organisatiestructuren, digitalisering van productiemethoden en informatiebeheer rond circulaire producten. En niet te vergeten, de samenwerking met partners en distributiekanalen. Alleen met een gezamenlijke inspanning kan een circulair product succesvol worden gemaakt.

Advisering duurzaamheidsstrategie

Opdrachtgever: Comfoor BV, Doetinchem

Functie: Strategieontwikkelaar

Thema: Circulaire economie, Duurzaamheid

Beschrijving:

Het oprichten van het duurzaamheidsprogramma ‘Comfoor Circulair’, met als doel het bevorderen van circulaire productontwikkeling binnen Comfoor / Pluggerz. Dit initiatief omvatte onder andere de implementatie van materialenpaspoorten en de integratie van Corporate Social Responsibility (CSR) in de supply chain. Het programma werd na 3 jaar door ons opnieuw beoordeeld en herijkt om de voortgang en relevantie te waarborgen.

Realiseren duurzame en circulaire fabriek

Opdrachtgever: Emma Safety Footwear BV, Kerkrade

Functie: Kwartiermaker / Projectmanager (eindverantwoordelijk)

Thema: Circulaire economie, Duurzaamheid, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Media: Alle-medewerkers-emma-onder-een-dak, Startschot-gelost-voor-eerste-zonnepanelenveld-parkstad

Beschrijving:

Het opzetten van de geheel nieuwe en duurzame ‘all-electric’ fabriekslocatie, met speciale aandacht voor het verduurzamen van logistieke en productieprocessen, logistieke systemen, transportafhandeling, inrichting van nieuwe productiehallen, aanschaf en implementatie van moderne productiemiddelen, en het verbeteren van informatiemanagement en managementsturing. Inclusief het op gang brengen van een samenwerking tussen de organisatie en gemeente om circa 8200 zonnepanelen te kunnen plaatsen op het dak en terrein van de nieuwe locatie.

Meer cases

K2E Consultancy heeft ons geadviseerd en begeleid bij het opzetten en implementeren van onze duurzaamheidsstrategie adhv een aantal van de Sustainable Development Goals en CSR2.0 pijlers. Op een deskundige en pragmatische wijze hebben wij ondersteuning gekregen en is er kennis gedeeld in deze complexe wereld. Peter-Paul van Leeuwen - CEO Pluggerz (Comfoor B.V.) (2016-2023)