Programma- & Project­management

U staat aan het begin van een transitie traject en heeft hulp nodig met oriënteren en opbouwen. Dit is vaak het meest tijdrovende en complex onderdeel van een transitie programma.

Goed nadenken in het begin scheelt namelijk een heleboel ellende tijdens de uitvoering van het programma. Vaak zien we dat organisaties hier niet de benodigde tijd voor nemen en maar van start gaan, met alle gevolgen van dien.

Samen met u en uw medewerkers geven we door middel van programmamanagement invulling aan uw strategie en helpen we u met het opstarten van een programma en/of projecten die u gaan helpen bij het realiseren van uw strategie. Welke bedrijfsonderdelen moeten veranderingen ondergaan? Welke nieuwe producten moeten worden ontwikkeld? Waar moeten processen worden verbeterd?


Hoe vind je een balans tussen kleinschalige initiatieven de ruimte geven en toch sturen op samenhang en het geheel?

Coöperatief programmamanagement door krachtenbundeling bewoners

K2E Consultancy zet haar kennis van project-, programma- en portfoliomanagement in en neemt uw medewerkers mee in de opstartfase, waarin het programmaplan wordt opgesteld en de juiste prioriteiten bepaald. Zij kunnen met onze begeleiding vervolgens zelf stappen zetten en wij maken ons dan ook geleidelijk onzichtbaar.

In de oriëntatie fase van een programma helpen wij u antwoord te krijgen op de vraag of een programma aanpak echt nuttig en/of noodzakelijk is. Vervolgens schetsen we samen met u de contouren van het programma en stellen we een opbouw- of uitvoeringsplan op om het zo goed mogelijk af te bakenen. Nu kunnen we samen bouwen aan uw programma. Wij helpen u uw ambitie, visie, strategie en aanpak te concretiseren. Vervolgens geven we vorm aan de organisatie hiervan, helpen wij u alle belanghebbenden in kaart te brengen en stellen we een uitvoeringsplan op. U bent nu klaar om uw programma te realiseren.

Beter presteren door projectmanagement

Lopen uw projecten niet altijd even soepel? Mist u grip en overzicht op tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie? Wellicht is uw organisatie nog niet voldoende onderlegt in het vak van project management of kunnen uw project managers wel een kleine opfrisbeurt gebruiken. Het zijn ten slotte uw mensen die het resultaat van uw organisatiestrategie behalen.

Projectmanagement is een belangrijke werkwijze in organisaties om beter te presteren en wordt ook steeds belangrijker. Toch is het niet eenvoudig hier een goede vorm voor te vinden. K2E Consultancy helpt u graag door het geven van een training of masterclass in Projectmatig werken. Deze praktische projectmanagement methode, ontwikkelt door Twynstra Gudde, wordt door K2E Consultancy gehanteerd bij de uitvoering van projectmanagement.

Projectmanagement professionaliseren vraagt altijd om een doordachte aanpak om de organisatie in beweging te krijgen en te houden. Het adequaat inrichten van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer zijn hier een voorbeeld van.

Ook kan het zijn dat er meerdere projecten en/of programma’s actief zijn in uw organisatie. Om dit te stroomlijnen wilt u graag portfoliomanagement opzetten en inrichten en eventueel bijgestaan door een PMO (project/programma management office). K2E Consultancy kan u helpen met het structureren en organiseren van uw portfoliomanagement en het opzetten van de PMO functie. Ook kunnen wij helpen bestaande PMO’s effectiever en efficiënter te laten werken.