Programma- & Projectmanagement

Programma- & Project­management

Het oriënteren en opbouwen van een transitie, waar strategie, programmamanagement en uitvoering elkaar in ontmoeten, is vaak tijdrovend en complex. Een grondige voorbereiding in dit stadium kan veel problemen tijdens de uitvoering voorkomen. K2E Consultancy begeleidt uw team om uw strategie te concretiseren en de start van programma’s en/of projecten te faciliteren die bijdragen aan de realisatie van uw strategische doelen. Dit omvat bijvoorbeeld; welke bedrijfsonderdelen moeten veranderingen ondergaan? Welke nieuwe producten moeten worden ontwikkeld? Waar moeten processen worden verbeterd?

Programmamanagement

We nemen uw medewerkers mee in de opstartfase, waarin het programmaplan wordt opgesteld en de juiste prioriteiten bepaald. Zij kunnen met onze begeleiding vervolgens zelf stappen zetten en wij maken ons dan ook geleidelijk onzichtbaar. In de oriëntatiefase van een programma beoordelen we vervolgens of de programmatische aanpak daadwerkelijk zinvol en noodzakelijk is. Samen schetsen we de contouren van het programma en ontwikkelen we een uitvoeringsplan om het duidelijk af te bakenen. Daarna gaan we aan de slag om uw programma te bouwen. We helpen u bij het concretiseren van uw ambitie, visie, strategie en aanpak. Vervolgens geven we vorm aan de organisatie hiervan, het identificeren van belanghebbenden en het opstellen van een uitvoeringsplan. Hiermee bent u klaar om uw programma te realiseren.

Projectmanagement

Projectmanagement speelt een groeiende rol in moderne organisaties. Het stroomlijnt projecten, biedt grip op aspecten zoals tijd, budget, kwaliteit en informatie, en draagt bij aan de algehele prestaties van uw organisatie. Het vinden van de juiste aanpak kan echter een uitdaging zijn. Het zijn ten slotte uw mensen die het resultaat van uw organisatiestrategie behalen. Bij K2E Consultancy bieden we praktische trainingen en masterclasses in Projectmatig Werken, gebaseerd op de bewezen methode ontwikkeld door Twynstra Gudde.

Whitepaper

Hoe vind je een balans tussen kleinschalige initiatieven de ruimte geven en toch sturen op samenhang en het geheel?

Coöperatief programma­management door krachtenbundeling bewoners

Portfoliomanagement en professionaliseren

Het professionaliseren van projectmanagement vereist een doordachte aanpak om een organisatie in beweging te krijgen en te houden. Een concreet voorbeeld hiervan is het (her)definiëren van de rollen van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Ook kan het voorkomen dat uw organisatie meerdere lopende projecten en programma’s heeft. K2E Consultancy kan u assisteren bij het structureren en organiseren van uw portfoliomanagement en het opzetten van een efficiënte PMO-functie. Wij bieden ook begeleiding om bestaande PMO’s effectiever en efficiënter te laten functioneren, altijd met oog voor proces, organisatie en kwaliteit.

Realiseren duurzame en circulaire fabriek

Opdrachtgever: Emma Safety Footwear BV, Kerkrade

Functie: Kwartiermaker / Projectmanager (eindverantwoordelijk)

Thema: Circulaire economie, Duurzaamheid, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Media: Alle-medewerkers-emma-onder-een-dak, Startschot-gelost-voor-eerste-zonnepanelenveld-parkstad

Beschrijving:

Het opzetten van de geheel nieuwe en duurzame ‘all-electric’ fabriekslocatie, met speciale aandacht voor het verduurzamen van logistieke en productieprocessen, logistieke systemen, transportafhandeling, inrichting van nieuwe productiehallen, aanschaf en implementatie van moderne productiemiddelen, en het verbeteren van informatiemanagement en managementsturing. Inclusief het op gang brengen van een samenwerking tussen de organisatie en gemeente om circa 8200 zonnepanelen te kunnen plaatsen op het dak en terrein van de nieuwe locatie.

Meer cases

Binnen het opzetten en de uitvoering van onze duurzaam strategie was Eugène van K2E Consultancy als programma manager, de verbindende schakel tussen de verschillende stakeholders: van leveranciers, klanten en de interne organisatie. Steeds op zoek naar haalbare duurzaamheid-doelstellingen waarbij onze ambities niet uit het oog werden verloren. Zijn no-nonsense aanpak sprak velen aan. Tom Hermans - CEO, Emma Safety Footwear BV (2013-2020)