Uw partner in advies en management

Jarenlange ervaring toepasbaar gemaakt voor uw specifieke situatie

K2E consultancy is ontstaan vanuit Twynstra Gudde. Wij zijn een zelfstandige adviespraktijk met kennis en ervaring in meerdere marktsegmenten.

U kunt ons vragen voor het opstellen van business- en organisatiestrategieën, voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en het doorrekenen van business cases, voor het opstellen van programma- en project canvassen tot en met het opstellen van gedetailleerde plannen van aanpak en uitvoeringsplannen. Door onze kennis en ervaring zijn wij scherp in wat kan en wat (on)mogelijk is. Deze kennis en ervaring nemen wij niet alleen mee tijdens het uitvoeren onze reviews en audits maar dragen graag over op uw mensen tijdens één van onze trainingen.

Vanuit onze achtergrond zijn wij graag actief op de gebieden Informatievoorziening & Informatiemanagement, Supply Chain Management & Retourlogistiek, Circulaire Economie & Duurzame energie, gericht op duurzame oplossingen voor uw bedrijf, organisatie en de maatschappij.

  1. Digitale transformatie
  2. Duurzaamheid
  3. Circulaire economie
  4. Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Onze management consultants

K2E Consultancy werkt met ervaren adviseurs en managers uit het eigen netwerk. Deze collega management consultants hebben over de jaren heen de noodzakelijk management-competenties en -ervaringen opgebouwd en toegepast in succesvolle strategie- en reviewtrajecten. Ook het uitvoeren van complexe projecten en programma’s behoort tot hun competenties. Al deze ervaringen worden keer op keer toepasbaar gemaakt voor uw specifieke situatie.

International Business Opportunities

Doordat K2E Consultancy – als geassocieerd partner van Twynstra Gudde – een relatie heeft met de internationale alliantie voor management consultants ‘Cordence Worldwide‘ heeft ook uw organisatie, en daarmee uw internationale business opportunity’s, de beschikking over een exclusief internationaal netwerk.