Strategie & Reviews

Strategieontwikking

Op strategisch niveau ontwikkelen wij nieuwe kansen voor groei en verbetering voor uw organisatie. Door de voortdurende beweging binnen organisaties en de maatschappij, zien we vaak dat strategieontwikkeling en de uitvoering daarvan steeds meer verweven raken door de opeenvolging en snelheid van verandering. Het exclusief vormgeven van een strategie op een ‘top-down’ manier volstaat niet meer en lange termijnplannen en roadmaps bieden dan minder houvast.

Het strategieproces wordt meer en meer een communicatie-intensief en flexibel proces. Het stellen van prioriteiten en effectief organiseren zijn daarbij belangrijke elementen. K2E Consultancy streeft naar een evenwichtig samenspel en ruimte voor inbreng en betrokkenheid binnen uw organisatie. In de energietransitie is er bijvoorbeeld behoefte aan een strategie die rekening houdt met zowel de beleidsdoelen van de overheid als de technische en operationele expertise van degenen die betrokken zijn bij de implementatie. Bij coöperaties en sociale innovaties is het cruciaal om de ideeën en input van de gemeenschap te integreren in de strategische besluitvorming om duurzaamheid en maatschappelijk welzijn te bevorderen.

Een greep uit de diensten:

  • Ontdekken van nieuwe businessmodellen
  • Opzetten groeistrategieën
  • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsonderzoek

Strategievorming en haalbaarheidsstudies zien wij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door deze twee te combineren, staan we u bij zowel in de strategieontwikkeling als tijdens de daadwerkelijke uitvoering.

Reviews en audits

K2E Consultancy ondersteunt uw organisatie ook bij uitvoeren van reviews, governance-audits, second opinions, marktconformiteitstoetsen, project- en programmareviews, en risicoanalyses. Via een programmacheck kunnen we bijvoorbeeld de status van uw programma beoordelen en vragen beantwoorden zoals: ‘Hoe staat mijn programma ervoor?’ of ‘Verlopen zaken zoals gepland?’. We onderzoeken of uw programma al dan niet afwijkt van de oorspronkelijke doelstellingen. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid voor grootschalige projectenaudits.

Advisering duurzaamheidsstrategie

Opdrachtgever: Comfoor BV, Doetinchem

Functie: Strategieontwikkelaar

Thema: Circulaire economie, Duurzaamheid

Beschrijving:

Het oprichten van het duurzaamheidsprogramma ‘Comfoor Circulair’, met als doel het bevorderen van circulaire productontwikkeling binnen Comfoor / Pluggerz. Dit initiatief omvatte onder andere de implementatie van materialenpaspoorten en de integratie van Corporate Social Responsibility (CSR) in de supply chain. Het programma werd na 3 jaar door ons opnieuw beoordeeld en herijkt om de voortgang en relevantie te waarborgen.

Meer cases

Eugene Kuis heeft ons geadviseerd bij de voorbereiding en implementatie van onze “businessunit structuur”. Als hard groeiende onderneming, heeft hij ons positief-kritisch en zeer deskundig geadviseerd, waardoor deze implementatie een succes is geworden en heeft bijgedragen aan verdere groei en professionalisering van ons bedrijf. Peter-Paul van Leeuwen - CEO Comfoor B.V. (2016-2023)