Strategie & Reviews

K2E Consultancy helpt u en uw organisatie om uw strategie met nieuwe kansen voor groei en verbetering te (her)ontwikkelen en te vertalen naar concrete programma’s.

Strategie en Haalbaarheidsonderzoeken

Strategievorming en -executie raken steeds meer verweven door de opeenvolging en snelheid van verandering. Langetermijnplannen en ‘roadmaps’ bieden steeds minder houvast, omdat deze uitgaan van een stabiele situatie en overzichtelijke omgeving. Het exclusief vormgeven van de strategie op een ‘top-down’ manier volstaat niet meer. Een evenwichtig samenspel moet worden gevonden tussen een ‘top-down’ en ‘bottom-up’ aanpak, tussen leren van het verleden en snel acteren naar de toekomst. Voorbeelden zijn te vinden in de energietransitie en het oprichten van coöperaties (sociale innovaties).

Het strategieproces wordt daarmee een communicatie intensief proces. Het stellen van prioriteiten en effectief organiseren zijn daarbij belangrijke elementen.

K2E Consultancy kan ondersteunen in het ontdekken van nieuwe businessmodellen en groeistrategieën of in het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. De kerncompetenties van K2E Consultancy, zoals project- en programmamanagement, management consultancy en samenwerken, zijn bij de strategievorming en haalbaarheidsstudies van toegevoegde waarde. Door deze twee te combineren, kunnen we u zowel in de strategieontwikkeling en de daadwerkelijke uitvoering van uw strategie bijstaan.

Reviews en audits

Het uitvoeren van een review, governance-audit, second-opinion, marktconformiteitstoets, een projecten- of programmareview en het uitvoeren van risicoanalyse zijn activiteiten die K2E Consultancy regelmatig uitvoert.

Door bijvoorbeeld een programmacheck, waarin K2E Consultancy uw programmastatus reviews, krijgt u antwoord op vragen als: hoe staat mijn programma ervoor? Lopen de zaken zoals gedacht? Wijkt het programma wel/niet af van de originele doelstellingen? Ook een grootschalige projectenaudit behoort tot de mogelijkheden.