Digitale transformatie

Digitale transformatie vertegenwoordigt het proces waarin organisaties de mogelijkheden van toenemende digitalisering en de bijbehorende informatietechnologie benutten om zich te ontwikkelen tot een meer digitaal georiënteerde en wendbare organisatie. Dit transformatieproces omvat ook het voortdurend vernieuwen en verbeteren van bedrijfsvoering door middel van digitale hulpmiddelen en informatiemanagement.

Invloedrijke rol binnen gemeenten

Naast organisaties, is ook binnen gemeenten de digitale transformatie doorgedrongen tot de kern van hun activiteiten, waarbij de snelheid van toegang tot en het delen van informatie steeds prominenter wordt. Dit betekent dat dossiers digitaal en integraal worden samengesteld, met bijdragen van diverse stakeholders. Deze verandering vereist van de overheid een aanpassing in organisatiemodellen en het omarmen van nieuwe businessmodellen, waarin digitale technologieën een centrale en invloedrijke rol spelen.

Digitale organisatie op maat

Digitale transformatie is een integrale bedrijfstransformatie, die vraagt om toekomstbestendige strategie en een primair proces om in te spelen op de behoeften van de ‘klant van morgen’. Het gaat verder dan digitale kanalen toevoegen aan de marketingafdeling of het digitaliseren van productieprocessen. Digitale toepassingen toevoegen aan een bestaand businessmodel is niet hetzelfde als het eigen maken van digitaal denken en handelen vanuit de kern van een organisatie. Er bestaat geen uniforme blauwdruk van een digitale organisatie: voor elk organisatie(onderdeel) zijn de impact, kansen en bedreigingen anders.

Het succes van digitale transformatie

Het succes van digitale transformatie hangt in grote mate af van menselijke aspecten. Om volledig digitaal te transformeren, moeten organisaties een radicale verandering doormaken, oude structuren en gewoontes loslaten en op een nieuwe manier gaan werken. Digitale ontwikkelingen en hulpmiddelen ondersteunen deze ontwikkeling en maken deze mogelijk. De medewerkers, die samen de organisatie vormen, zijn degene die de digitale transformatie vormgeven door slim gebruik te maken van beschikbare technologie én actief deel te nemen aan de verandering.

Implementatie Omgevingswet / Digitaal Stelsel Omgevingswet

Opdrachtgever: Enexis Netbeheer B.V. ’s-Hertogenbosch

Functie: Kwartiermaker / programmamanager

Thema: Digitale transformatie, Energietransitie

Beschrijving:

Het definiëren en opstarten van het programma ‘Implementatie Omgevingswet / Digitaal Stelsel Omgevingswet evenals het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor deze implementatie. Ook namen wij deel aan nationale initiatieven zoals ‘COGO’ en het platform LEO.

Impact-analyse Digitaal Stelsel Omgevingswet

Opdrachtgever: Brabant Water, 's-Hertogenbosch

Functie: Impact-Analyst, Strategisch adviseur

Thema: Digitale transformatie

Beschrijving:

Het uitvoeren van een impactanalyse voor de implementatie, evenals het verstrekken van advies bij het definiëren en opstarten van het programma ‘Implementatie Omgevingswet / Digitaal Stelsel Omgevingswet’. Dit omvatte ook het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de daadwerkelijke implementatie.

Meer cases

Eugène van K2E Consultancy was als strategisch adviseur de verbindende factor, waarbij hij op een pragmatische wijze schakelde tussen verschillende stakeholders en tussen verschillende schaalniveaus van gemeentelijke overheden, netbeheerder, provinciale overheid en NPRES. Zijn aanpak heeft ertoe bijgedragen dat de RES NML aanzienlijke stappen vooruit heeft gemaakt. Michèle Bartels-de Vringer - 
Programmamanager RES NML (2020-2023)