Cases

K2E Consultancy werkt

K2E Consultancy voelt zich uitstekend thuis in complexe trajecten met veel stakeholders en het schakelen tussen strategie en praktische uitvoering. Onze managementtrajecten staan vaak in het teken van kwartiermaken/programmamanagement met oog voor proces, organisatie en kwaliteit. Onze consultancytrajecten richten zich meestal op strategie- en haalbaarheidsonderzoeken.

Opstellen strategisch programmaplan voor informatie-uitwisseling

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland en 5 RUD’s, ’s-Gravenhage

Functie: Strategisch adviseur / Kwartiermaker

Thema: Digitale transformatie

Beschrijving:

Het opstellen en ondersteunen bij de formulering van een strategisch programmaplan voor “informatie-uitwisseling” dat betrekking heeft op de Provincie Zuid-Holland en vijf Omgevingsdiensten. Dit programma richt zich op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en vergunningverlening, ter voorbereiding op de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Opzetten exploitatie- en beheerorganisatie
 Glasvezelcoöperatie

Opdrachtgever: Midden-BrabantGlas, Berkel-Enschot

Functie: Strategieontwikkelaar, Bestuurslid

Thema: Digitale transformatie, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Beschrijving:

Midden-BrabantGlas is een regionale uitvoeringsorganisatie met een eigen vermogen van meer dan 18 miljoen euro aan glasvezelinfrastructuur en ledenbestand van 4500 personen. K2E Consultancy heeft succesvol een volledig gedigitaliseerde en uitbestede exploitatie- en beheerorganisatie voor de coöperatie Midden-BrabantGlas opgezet en afgerond, inclusief de ontwikkeling van een Handboek beheerorganisatie.

Implementatie Omgevingswet / Digitaal Stelsel Omgevingswet

Opdrachtgever: Enexis Netbeheer B.V. ’s-Hertogenbosch

Functie: Kwartiermaker / programmamanager

Thema: Digitale transformatie, Energietransitie

Beschrijving:

Het definiëren en opstarten van het programma ‘Implementatie Omgevingswet / Digitaal Stelsel Omgevingswet evenals het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor deze implementatie. Ook namen wij deel aan nationale initiatieven zoals ‘COGO’ en het platform LEO.

Impact-analyse Digitaal Stelsel Omgevingswet

Opdrachtgever: Brabant Water, 's-Hertogenbosch

Functie: Impact-Analyst, Strategisch adviseur

Thema: Digitale transformatie

Beschrijving:

Het uitvoeren van een impactanalyse voor de implementatie, evenals het verstrekken van advies bij het definiëren en opstarten van het programma ‘Implementatie Omgevingswet / Digitaal Stelsel Omgevingswet’. Dit omvatte ook het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de daadwerkelijke implementatie.

De aanpak van K2E Consultancy heeft ons geholpen om op te bloeien en vooruitgang te boeken bij het zelfvoorzienend maken van de energievoorziening in onze gemeenschap. Frank Cooler - Voorzitter Energiecoöperatie Hedikhuizen Duurzaam