Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

‘Regie in eigen hand’ en ‘We doen het samen’. Op zich tegengesteld, maar kenmerkend voor toekomstbestendige omgevingen en organisaties.

Toekomstbestendige organisaties voorzien wat er op hen afkomt. Ze baseren hun strategie op het voorwaarts perspectief. Daarbij wordt gekoerst op trends, kansen pakken, rekening houden met onzekerheden, en disruptieve verrassingen. Dat staat haaks op het sturen gebaseerd op de gegevens en ervaringen uit het verleden.

Toekomstbestendigheid gaat niet alleen over techniek, maar vooral ook over de manier waarop binnen en buiten de organisatie wordt samengewerkt. Zonder deze sociale innovatie kan bijvoorbeeld de digitale transformatie niet slagen; het zijn uiteindelijk de mensen die maken of een organisatie in staat is om uit te groeien tot een toekomstbestendige organisatie.

Toekomstbestendigheid vraagt dat een organisatie met bijhorende werkwijze ‘anders’ ingericht moeten worden. De opmars van de flexibele toekomstbestendige organisatie gaat hierbij hand in hand met de neergang van de traditionele hiërarchische organisatie. Niet meer vanuit afzonderlijke afdelingen met strikt gescheiden taken en verantwoordelijkheden, maar inzet van multidisciplinaire (zelfsturende) teams, waarin behalve vertegenwoordigers van de business, ook it’ers, financieel specialisten en andere partijen en gebruikers vertegenwoordigd zijn.

Kenmerkend bij wendbare toekomstbestendige organisaties is dat medewerkers een gemeenschappelijk doel nastreven en een langetermijnvisie hebben. Met gevoel voor de context en de prioriteiten. Men is niet bang om risico’s te nemen; men wordt niet afgerekend op resultaat maar op het behalen van (gestelde) doelen.